آموزش کادر فنی بیمارستان

درخواست آموزش کادر فنی بیمارستان / Request Learning Form     
در صورت داشتن درخواست آموزش کادر فنی بیمارستان به عنوان رابط سیستم احضار پرستار در مر کز خود ، نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایید.در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی ونماینده شرکت به حضور اعزام خواهد گردید.     
 

توسط : mbabaali | تاریخ : 1392/08/04 | نظرات