رویدادها (نمایشگاه ها)
1 - نمایشگاه ایران هلث 1386
2-  نمایشگاه ایران هلث 1392
3-  نمایشگاه ایران هلث 1393
4-  نمایشگاه ایران هلث 1394
5- کنگره ساخت بیمارستانی اسفندماه 1394
6 - ارتش اسفند 1394
7- هاسپیتکس 1394
9- نمایشگاه ایران هلث 1395
11- کنگره مدیریت بیمارستانی مرداد ماه 1395
12- هاسپیتکس 1395
13- سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستانی 1395
14- دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، داندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 1395
15- سومین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی ،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی 1396
16-چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 1396
17-سمینار سیستم یکپارچه ارتباطی بیمارستانی خوزستان 1397
18- نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1397
19-دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی 1397
20- پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 1397
21- چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی و تاسیسات بیمارستانی - هاسپیتکس 1397
22- نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1398


بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1398


 
چهارمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی و تاسیسات بیمارستانی - هاسپیتکس 1397


پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 1397


دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی 1397


بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث 1397 
چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، داندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان

 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، داندانپزشکی و آزمایشگاهی در تاريخ 15 لغایت 18 دی ماه 1395 همزمان با بیست و چهارمین همایش مدیران و مسئولین تجهیزات پزشکی کشور به مدت چهار روز در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار شد. 

توسط : admin | تاریخ : 1395/10/07 | نظرات
سومین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی ،تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی 
سال 1395
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث اردیبهشت 95
هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی مرداد ماه 1395
دومین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی مهرماه 1395
بازدید مدیران و کارشناسان مهندسی پزشکی و مهندسین حوزه ساخت بیمارستان از غرفه شرکت کهربا تراشه


سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات 1395سال 1394

هیجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث اردیبهشت 94

اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات بهمن ماه 1394
اولین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی بهمن ماه 1394ارتش اسفند 1394


سال 1393

نمایشگاه ایران هلث 1393سال 1392

نمایشگاه ایران هلث 1392