سیستم یکپارچه ارتباطی بیمارستانی چیست؟
اجزایی را در نظر بگیرید که هرکدام عملکرد و کاربرد خاص خود را دار د ولی درصورت ترکیب و کاربرد در کنار هم، توانایی ایجاد ارزشی بیش از ارزش مجموع اجزا را دارا هستند،چنین سیستمی یک سیستم یکپارچه است. اجزای سیستم یکپارچه ارتباطی بیمارستانی که هرکدام به تنهایی قابل استفاده هستند به این شرح است:
1.  سیستم احضار پرستار (پرسیار) :  این سیستم وظیفۀ برقراری ارتباط بین بیمار و پرستار را برعهده دارد و می تواند ارتباط صوتی بین مریض و پرستار را فراهم کند،از احضار ها،پاسخ ها و مکالمات در کامپیوتر و شبکه گزارش بدهد و با استفاده از اطلاعات HIS مشخصات بیمار را روی نمایشگر هر تخت نمایش دهد و...
2.  سیستم اعلام کد و فراخوان گروه ها (رسامان) : این سیستم که بی نیاز از سیم کشی مجزا بوده و از بستر LAN موجود بیمارستان استفاده می کند، دسترسی سریع و مطمئن در مواقع اضطراری مانند کد (CPR 99) به افراد و گروه هایی که در بیمارستان محل ثابتی ندارند را فراهم می کند و از طریق پیجرهای رادیویی، پخش پیام های صوتی و ایجاد آلارم های بصری روی نمایشگرها، افراد و یا گروه ها را فراخوانی م ینماید.
3.  سیستم مدیریت محتوای نمایشگرها
(رسالوح) : این سیستم نیز روی بستر LAN موجود بیمارستان پیاده سازی می شود و امکان مدیریت هرآنچه که یک نمایشگر محل عمومی باید نمایش دهد را به ما می دهد. با این سیستم می توان نمایش محتوای هر نمایشگر را در زمان های خاص معین  کرد که در زمان معینی اطلاعات کلینیک و در زمان دیگر اطلاعات سیستم نوبت دهی و در زمان های دیگر اطلاعات مربوط به اتاق های عمل و یا نمایش فیلم و یا تلویزیون زنده را نمایش دهد و تمامی این کنترل ها به صورت خودکار و یا توسط یک اپراتور اعمال م یگردد.
4.  سیستم تلوزیون (IPTV) بیمارستانی
(رسامد): سیستمی که از طریق تلویزیون موج ود در اتاق بیمار و یا ترمینال لمسی اختصاصی بیمار بتواند یک رسانه تحت کنترل بیمار ایجاد کند که می توان از آن برای :
• سرگرمی بیمار(نمایش تلوزیون زنده،ویدئوی درخواستی،موزیک درخواستی،بازی و ...)
• آموزش بیمار (آموزش درمورد مراقبت های قبل عمل،حین عمل و بعد عمل)
• سفارش غذا و سفارشات داخل مجموعه و... استفاده کرد. هرکدام از این اجزا به تنهایی و یا درکنار هم پاسخگوی نیاز بسیاری از مراکز درمانی هستند.ولی یکپارچگی سیستم ها امکانات بیشتری در اختیارمشتریان م یگذارد که مثال های زیر می تواند نمونه هایی از فواید استفاده از سیستم های یکپارچه باشد:
• اعلام کدهای بیمارستانی در سیستم رسامان از طریق سیستم احضار پرستار (ایجاد توأمان سادگی و سرعت و صرفه جویی در هزینه)
• استفاده از زیر بالشی احضار پرستار برای کنترل سیستم تلویزیون تعاملی رسامد (ایجاد راحتی و کاهش هزینه)
• سیستم رسالوح می تواند در داخل بخش نقش نمایشگر سیستم احضار پرستار را داشته باشد و بانمایش نقشه بخش و محل احضار و یا لیست احضارها سرعت و سهولت خدمت رسانی به بیمار را افزایش دهد.
• سیستم های رسامد و رسالوح می توانند روی یک سرور پیاده سازی شوند و کاهش هزینه بوجود بیاورند.
• در شرایط اضطراری سیستم های رسامد و رسالوح اعلام کدهای همگانی را اطلاع رسانی کنند.