لیست مراکز مجهز به محصولات شرکت کهربا تراشه
ردیف نام بيمارستان کشور استان نوع بيمارستان تعداد بخش
1 بیمارستان افغان آریا افغانستان هرات خصوصی 1
2 بیمارستان هرات افغانستان هرات خصوصی 7
3 بیمارستان امام خمینی اردبیل ایران اردبیل دولتی 7
4 بیمارستان خصوصی قائم ایران اردبیل خصوصی 2
5 بیمارستان دانشگاه آزاد اردبیل ایران اردبیل خصوصی 4
6 بیمارستان علوی اردبیل ایران اردبیل دولتی 1
7 بیمارستان فاطمی ایران اردبیل دولتی 2
8 بیمارستان نمین ایران اردبیل دولتی 1
9 بیمارستان سبلان ایران اردبیل دولتی 2
10 مرکز جراحی محدود بابک ایران اردبیل خصوصی 2
11 مرکز جراحی آراد اردبیل ایران اردبیل خصوصی 2
12 بیمارستان کوثر خلخال ایران اردبیل دولتی 5
13 بیمارستان اردیبهشت ایران اصفهان خصوصی 3
14 بیمارستان الزهرا ایران اصفهان دولتی 2
15 بیمارستان امین ایران اصفهان تامین 18
16 بیمارستان آیت ... کاشانی ایران اصفهان تامین 5
17 بیمارستان دارالشفا زهرای مرضیه ایران اصفهان خیریه 6
18 بیمارستان عسگریه ایران اصفهان خیریه 4
19 بیمارستان صدوقی ایران اصفهان دولتی 1
20 بیمارستان حجتیه ایران اصفهان خیریه 1
21 بیمارستان حجتیه ایران اصفهان خیریه 2
22 بیمارستان فارابی اصفهان ایران اصفهان دولتی 1
23 بیمارستان میلاد اصفهان ایران اصفهان خصوصی 1
24 بيمارستان بهارستان ایران اصفهان خصوصي 12
25 بيمارستان خيريه سيدالشهدا ایران اصفهان خيريه 17
26 بیمارستان شهید بهشتی ایران اصفهان دولتی 3
27 مرکز جراحی کاملیا ایران اصفهان خصوصی 1
28 بیمارستان عیسی بن مریم ایران اصفهان خصوصی 1
29 بیمارستان امیرالمومنین اصفهان ایران اصفهان دولتی 1
30 بیمارستان فاطمیه بادرود ایران اصفهان دولتی 2
31 بیمارستان آیت الله اشرفی ایران اصفهان دانشگاه 4
32 بیمارستان شهید رجایی داران ایران اصفهان دولتی 5
33 شهدای لنجان ایران اصفهان دولتی 5
34 بیمارستان سیدالشهدا سمیرم ایران اصفهان دولتی 6
35 بيمارستان گلديس ایران اصفهان دولتي 1
36 بیمارستان امام خمینی فلاورجان ایران اصفهان دولتی 7
37 بيمارستان مطهري فولاد شهر ایران اصفهان دولتي 3
38 بیمارستان شبیه خوانی ایران اصفهان تامین 4
39 بیمارستان شهید بهشتی ایران اصفهان دولتی 6
40 بیمارستان امام حسین (ع) ایران اصفهان دولتی 6
41 بيمارستان حضرت محمد (ص) ایران اصفهان دولتي 2
42 بیمارستان اصفهان ایران اصفهان خصوصی 4
43 بیمارستان شهید مدرس ایران اصفهان دولتی 12
44 بیمارستان خاتم الانبیاء نظنز ایران اصفهان دولتی 2
45 مرکز نگهداری سالمندان کهریزک ایران البرز خیریه 4
46 بیمارستان شهبد رجایی کرج ایران البرز دولتی 5
47 بیمارستان نور ایران البرز خصوصی 2
48 دی کلینیک حاجی زاده ایران البرز خصوصی 1
49 بیمارستان کمالی کرج ایران البرز دولتی 4
50 بیمارستان کمالی کرج ایران البرز دولتی 5
51 بیمارستان البرز کرج ایران البرز تامین 15
52 بیمارستان کوثر ایران البرز دولتي 1
53 بيمارستان كسري ایران البرز دولتي 2
54 بيمارستان امام حسن مجتبي(ع) ایران البرز دولتي 6
55 بيمارستان امام جعفر صادق(ع) ایران البرز دولتي 4
56 بیمارستان تامین اجتماعی ایلام ایران ایلام تأمین 6
57 بیمارستان کوثر ایلام ایران ایلام دولتی 8
58 بیمارستان کوثر ایلام ایران ایلام دولتی 1
59 بیمارستان 320 تختخوابی ایران ایلام دولتی 23
60 بیمارستان طالقانی ایران ایلام دولتی 2
61 بیمارستان طالقانی ایران ایلام دولتی 2
62 بیمارستان طالقانی ایران آذر غربي دولتی 1
63 بیمارستان امام رضا (ع) ایران آذر غربي دولتی 10
64 بیمارستان امید ایران آذر غربي خصوصی 9
65 بیمارستان شمس ایران آذر غربي خصوصی 3
66 بیمارستان شمس ایران آذر غربي خصوصی 3
67 بیمارستان تامین اجتماعی خوی ایران آذر غربي تامین 3
68 خاتم الانبیاء سلماس ایران آذر غربي دولتی 5
69 بیمارستان امام خمینی ایران آذرشرقي دولتی 1
70 بیمارستان امام خمینی ایران آذرشرقي دولتی 6
71 بیمارستان امام خمینی ایران آذرشرقي دولتی 4
72 بیمارستان امام حسین ایران آذرشرقي دولتی 6
73 بیمارستان امام سجاد ایران آذرشرقي دانشگاه آزاد 12
74 بیمارستان نور نجات ایران آذرشرقي خصوصی 10
75 بیمارستان محلاتی تبریز ایران آذرشرقي نظامي 5
76 بیمارستان سینا ایران آذرشرقي دولتی 3
77 بیمارستان ورزقان ایران آذرشرقي دولتی 2
78 بیمارستان شمس ایران آذرشرقي خصوصی 1
79 بیمارستان شمس ایران آذرشرقي خصوصی 1
80 بيمارستان الزهرا ایران آذرشرقي دولتي 10
81 بيمارستان اميرالمومنين ایران آذرشرقي دولتي 18
82 بیمارستان خاتم ایران آذرشرقي دولتي 6
83 بيمارستان آموزشي امام رضا (ع) ایران آذرشرقي آموزشي 36
84 بیمارستان چهار اویماق ایران آذرشرقي دولتی 2
85 بیمارستان امیر المومنین ایران آذرشرقي دولتی 10
86 بیمارستان کوه کمری مرند ایران آذرشرقي دولتی 6
87 بیمارستان همودیالیز ایران آذرشرقي دولتی 4
88 بیمارستان شهریار ایران آذرشرقي دولتی 1
89 بیمارستان امام خمینی میانه ایران آذرشرقي آموزشي 4
90 بیمارستان فاطمیه ایران آذرشرقي دولتی 1
91 بیمارستان هریس ایران آذرشرقي دولتی 2
92 بیمارستان برازجان ایران بوشهر دولتي 2
93 بیمارستان خلیج فارس ایران بوشهر دولتي  
94 بیمارستان امام حسین ایران بوشهر دولتي 1
95 بیمارستان مهر ایران بوشهر تامین 2
96 بیمارستان سلمان فارسی ایران بوشهر تامین 2
97 بیمارستان فاطمه الزهرا ایران بوشهر دولتی 2
98 بیمارستان بقیه ا... اعظم ایران بوشهر دولتی 1
99 بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه ایران بوشهر تامین 4
100 بيمارستان اميرالمومنين ایران بوشهر خيريه 4
101 بيمارستان صاحب الزمان ایران تهران خصوصي 7
102 کلینیک مرکزی چهاردانگه ایران تهران خصوصی 2
103 بیمارستان پاکدشت ایران تهران دولتی 6
104 بیمارستان زعیم پاکدشت ایران تهران دولتی 2
105 بیمارستان شفا پردیس ایران تهران خصوصی 4
106 بیمارستان 501 ارتش ایران تهران ارتش 3
107 بیمارستان ابن سینا ایران تهران خصوصی 7
108 بیمارستان شریعت رضوی ایران تهران دولتی 2
109 بیمارستان ایرانمهر ایران تهران خصوصی 4
110 بیمارستان آرش ایران تهران خصوصی 5
111 بیمارستان بقیه ا... اعظم ایران تهران سپاه 2
112 بیمارستان تهران ایران تهران خصوصی 4
113 بیمارستان جم ایران تهران خصوصی 2
114 بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) ایران تهران دولتی 2
115 بیمارستان کسری ایران تهران خصوصی 2
116 بیمارستان دکتر سپیر ایران تهران خصوصی 4
117 بیمارستان رازی ایران تهران دولتی 4
118 بیمارستان سوم شعبان تهران ایران تهران خیریه 6
119 بیمارستان شرکت نفت ایران تهران دولتی 4
120 بیمارستان شفایحیاییان ایران تهران دولتی 6
121 بیمارستان شهدای تجریش ایران تهران دولتی 2
122 بیمارستان شهید شوریده ایران تهران دولتی 1
123 بیمارستان فجر تهران ایران تهران نظامي 2
124 بیمارستان حضرت فاطمه ایران تهران دولتی 2
125 بیمارستان فیاض بخش ایران تهران تامین 5
126 بیمارستان لولاگر ایران تهران دولتی 4
127 بیمارستان محب مهر ایران تهران خصوصی 5
128 بیمارستان محب جامع زنان ایران تهران خصوصی 16
129 بیمارستان محب کوثر ایران تهران خصوصی 6
130 بیمارستان مرکز طبی کودکان ایران تهران دانشگاه 1
131 بیمارستان مردم ایران تهران خصوصی 3
132 بیمارستان مسیح دانشوری ایران تهران دولتی 1
133 بیمارستان مهدیه تهران ایران تهران دولتی 2
134 بیمارستان وزایشگاه اقبال ایران تهران خصوصی 1
135 بیمارستان ولیعصر (عج) ایران تهران دانشگاه 2
136 بیمارستان شریعتی ایران تهران دولتی 1
137 بيمارستان البرز ایران تهران خصوصي 3
138 پژوهشگاه رویان ایران تهران خصوصي 2
139 بيمارستان امام خميني ایران تهران دولتي 5
140 بیمارستان ولیعصر (عج) امام خمینی ایران تهران دولتي 1
141 بيمارستان انستيتو كانسر ایران تهران دولتي 6
142 بيمارستان ايرانشهر ایران تهران خصوصي 6
143 بيمارستان بعثت نهاجا ایران تهران نظامي 2
144 بيمارستان بهارلو ایران تهران دولتي 7
145 بيمارستان بهمن ایران تهران خصوصي 17
146 بیمارستان تریتا ایران تهران خصوصي 1
147 بيمارستان پارس ایران تهران خصوصي 5
148 بيمارستان پارسيان ایران تهران خصوصي 6
149 بيمارستان پاسارگاد ایران تهران خصوصي 3
150 بيمارستان چمران ایران تهران دولتي 15
151 بيمارستان خاتم الانبياء ایران تهران دولتي 14
152 بيمارستان خانواده ارتش ایران تهران نظامي 1
153 پلی کلینیک آزادی ایران تهران دولتی 2
154 پلی کلینیک آزادی ایران تهران دولتی 1
155 بيمارستان دكتر صارم ایران تهران خصوصي 4
156 بیمارستان سید الشهدا ایران تهران خیریه 6
157 بيمارستان رسالت ایران تهران خصوصي 6
158 بيمارستان ساسان ایران تهران دولتي 1
159 بيمارستان شهيد لواساني ایران تهران تامين 7
160 بيمارستان شهيد مدرس ایران تهران دولتي 2
161 بيمارستان عرفان ایران تهران خصوصي 12
162 بيمارستان فيروزآبادي ایران تهران دولتي 1
163 بيمارستان فيروزگر ایران تهران دولتي 6
164 بيمارستان قلب جماران ایران تهران دولتی 3
165 بيمارستان گلستان نداجا ایران تهران نظامي 10
166 بيمارستان لاله تهران ایران تهران خصوصي 12
167 بيمارستان لقمان حكيم ایران تهران دولتي 7
168 بيمارستان ميلاد ایران تهران ت.اجتماعی 1
169 بيمارستان نگاه ایران تهران خصوصي 3
170 بيمارستان هاشمي نژاد ایران تهران دولتي 10
171 دي كلينيك سهند ایران تهران خصوصي 2
172 مرکز جراحی محدود مهر ایران تهران دولتی 2
173 مركز نگهداري سالمندان فرزانگان ایران تهران خصوصي 2
174 مركز نگهداري سالمندان نسيم ایران تهران خصوصی 2
175 هتل بیمارستان گاندی ایران تهران خصوصی 6
176 بیمارستان نورافشار ایران تهران هلال احمر 6
177 مرکز نگهداری سالمندان امیر ایران تهران خصوصی 2
178 بيمارستان فارابي ایران تهران دولتي 2
179 بیمارستان لبافی نژاد ایران تهران دولتی 2
180 بیمارستان دارالتوحید ایران تهران خیریه 1
181 بیمارستان شهید صنیع خوانی ایران تهران نظامي 1
182 بیمارستان امام خمینی فیروزکوه ایران تهران دولتی 2
183 بيمارستان 15 خرداد ورامين ایران تهران دولتی 5
184 بیمارستان روزبه ایران تهران دولتی 2
185 بیمارستان 12 بهمن ایران تهران ت.اجتماعی 2
186 بیمارستان سوم شعبان دماوند ایران تهران دولتی 3
187 بیمارستان هاجر ایران چهار محال دولتی 2
188 بیمارستان سید الشهدا ایران چهار محال دولتی 1
189 بیمارستان بشرویه ایران خراسان جنوبی دولتی 6
190 بیمارستان امام رضا بیرجند ایران خراسان جنوبی دانشگاه 4
191 بیمارستان شهید رحیمی ایران خراسان جنوبی دولتی 2
192 بیمارستان ولیعصر (عج) ایران خراسان جنوبی دولتی 5
193 بیمارستان تامین اجتماعی میلاد ایران خراسان جنوبی تامین 6
194 بیمارستان امیرالمومنین ایران خراسان جنوبی دولتی 1
195 بیمارستان سربیشه ایران خراسان جنوبی دولتی 1
196 بیمارستان قائن ایران خراسان جنوبی دولتی 5
197 بیمارستان آتش دست ایران خراسان جنوبی دولتی 4
198 بیمارستان مصطفی خمینی ایران خراسان جنوبی دولتی 4
199 بیمارستان خاتم الانبیاء ایران خراسان رضوی دولتی 4
200 مرکز درمانی تربت حیدریه ایران خراسان رضوی دولتی 3
201 بیمارستان رازی ایران خراسان رضوی تامین 10
202 بیمارستان چناران ایران خراسان رضوی دولتی 4
203 بیمارستان امام خمینی ایران خراسان رضوی دولتی 1
204 بیمارستان حشمتیه ایران خراسان رضوی دولتي 2
205 بيمارستان شهيد بهشتي امداد ایران خراسان رضوی دولتي 4
206 بیمارستان لقمان حکیم ایران خراسان رضوی دولتی 2
207 بیمارستان هاشمی نژاد سرخس ایران خراسان رضوی دولتی 2
208 بیمارستان فارابی مشهد ایران خراسان رضوی تامین 12
209 بیمارستان فارابی مشهد ایران خراسان رضوی تامین 2
210 بیمارستان مادر مشهد ایران خراسان رضوی دولتی 15
211 بیمارستان منتصریه ایران خراسان رضوی خیریه 4
212 بیمارستان موسی بن جعفر ایران خراسان رضوی خیریه 4
213 بيمارستان امدادي مشهد ایران خراسان رضوی دولتي 1
214 بيمارستان بنت الهدي ایران خراسان رضوی خيريه 8
215 بيمارستان رضوي ایران خراسان رضوی آموزشي 18
216 بيمارستان قائم مشهد ایران خراسان رضوی دولتي 10
217 بيمارستان قائم مشهد ایران خراسان رضوی دولتي 1
218 دارالشفای امام رضا(ع) ایران خراسان رضوی خیریه 2
219 بیمارستان امام رضا ایران خراسان رضوی دولتی 1
220 بیمارستان امام رضا 610 تختخوابی ایران خراسان رضوی دولتی 2
221 بیمارستان امید ایران خراسان رضوی دولتی 7
222 درمانگاه قاسم آباد ایران خراسان رضوی تامین 2
223 بیمارستان اکبر ایران خراسان رضوی دولتی 12
224 بیمارستان قلب جوادالائمه ایران خراسان رضوی خیریه 8
225 بیمارستان امام زمان ایران خراسان رضوی خیریه 2
226 بيمارستان 17 شهريور مشهد ایران خراسان رضوی تامين 10
227 بیمارستان 22 بهمن ایران خراسان رضوی دولتی 6
228 بیمارستان 22 بهمن ایران خراسان رضوی دولتی  
229 بیمارستان امام خمینی ایران خراسان شمالی دولتی 4
230 بیمارستان آشخانه ایران خراسان شمالی دولتی 2
231 بیمارستان 280 تخت خوابی ایران خراسان شمالی دولتی 22
232 بیمارستان ثامن الائمه ایران خراسان شمالی تامین 12
233 بیمارستان چمران ایران خراسان شمالی دولتی 5
234 بیمارستان برهانی ایران خراسان شمالی دولتی 2
235 بیمارستان فاروج ایران خراسان شمالی دولتی 2
236 بیمارستان امام رضا امیدیه ایران خوزستان دولتی 2
237 بیمارستان آریا ایران خوزستان خصوصی 12
238 بیمارستان طالقانی ایران خوزستان دولتی 6
239 بیمارستان شیبان ایران خوزستان درمانگاه 1
240 بیمارستان گلستان ایران خوزستان دولتی 10
241 بیمارستان گلستان ایران خوزستان دولتی 5
242 بیمارستان نفت اهواز ایران خوزستان دولتی 2
243 بيمارستان امام خميني (ره) ایران خوزستان دولتي 4
244 بيمارستان آپادانا ایران خوزستان دولتی 2
245 بيمارستان مهر ایران خوزستان دولتي 8
246 بیمارستان امیر المومنین ایران خوزستان تامین 2
247 بيمارستان ارتش اهواز ایران خوزستان دولتي 3
248 بیمارستان نفت آبادان ایران خوزستان نفت 11
249 بیمارستان طالقانی ایران خوزستان دولتی 1
250 بیمارستان طالقانی ایران خوزستان دولتی 10
251 کلینیک مادر ایران خوزستان خصوصی 2
252 بیمارستان آغاجاری ایران خوزستان دولتی 4
253 بیمارستان امام موسی کاظم (ع) ایران خوزستان تامین 1
254 بیمارستان امام موسی کاظم (ع) ایران خوزستان تامین 2
255 بیمارستان معرفی زاده ایران خوزستان دولتی 1
256 بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان ایران خوزستان تامبن 8
257 بیمارستان ولیعصر ایران خوزستان دولتی 5
258 بیمارستان گنجویان ایران خوزستان دولتی 5
259 بیمارستان مادر ایران خوزستان دولتی 1
260 بیمارستان نظام مافی ایران خوزستان خصوصی 1
261 مرکز جراحی فخر النسا ایران خوزستان خصوصی 2
262 بيمارستان رسول اکرم ایران خوزستان دولتی 2
263 بیمارستان هندیجان ایران خوزستان دولتی 2
264 بيمارستان امدادي ایران زنجان دولتي 4
265 بیمارستان امید ابهر ایران زنجان دولتي 2
266 بیمارستان ایثار ایجرود ایران زنجان دولتی 3
267 بیمارستان امیرالمومنین ایران زنجان دولتی 10
268 کلینیک کلیوی ایران زنجان دولتي 1
269 بیمارستان بهمن ایران زنجان خصوصی 1
270 بیمارستان بهمن ایران زنجان خصوصی 11
271 امام حسين زنجان ایران زنجان دولتي 1
272 مرکز جراحی حکیم اشراقی ایران زنجان خصوصی 2
273 مرکز خیریه مهرانه زنجان ایران زنجان خیریه 1
274 بیمارستان شفا ایران زنجان خصوصی 1
275 کلینیک کلیوی شفا ایران زنجان خصوصی 1
276 بیمارستان کوروش ایران زنجان خصوصی 10
277 بیمارستان موسوی زنجان ایران زنجان دولتی 20
278 بیمارستان رازی ایران زنجان دولتی 2
279 بيمارستان امدادي خدابنده ایران زنجان دولتي 2
280 بیمارستان امیرالمومنین سمنان ایران سمنان دولتی 2
281 بیمارستان خاتم الانبیاء ایران سمنان دانشگاه 10
282 بیمارستان امام حسین ایران سمنان دولتی 13
283 بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر ایران سمنان دولتی 1
284 بیمارستان ایران ایران سیستان دولتی 2
285 بیمارستان دوست محمد ایران سیستان دولتی 2
286 بیمارستان هامون ایران سیستان دولتی 1
287 بوعلی زاهدان ایران سیستان دولتی 2
288 بیمارستان سوانح سوختگی علی ابن ابیطالب ایران سیستان دولتی 5
289 بیمارستان زهک ایران سیستان دولتی 3
290 بيمارستان نبي اكرم (ص) ایران سیستان دولتي 4
291 بیمارستان علی اصغر ایران سیستان دولتي 2
292 كلينيك جراحي امام حسين ایران سیستان خصوصي 2
293 بیمارستان نیک شهر ایران سیستان دولتی 5
294 بیمارستان رازی ایران سیستان دولتی 1
295 بیمارستان میرجاوه ایران سیستان دولتی 4
296 بیمارستان امام خمینی ایران سیستان دولتی 1
297 بیمارستان استهبان ایران فارس دولتی 4
298 بيمارستان خرامه ایران فارس دولتي 4
299 بیمارستان نبی اکرم خنج ایران فارس دولتی 4
300 بیمارستان شهدای سروستان ایران فارس دولتی 4
301 بیمارستان امیرالمومنین (ع)  سوانح سوختگی ایران فارس دولتی 5
302 بیمارستان پیوند اعضاء شیراز ایران فارس خیریه 10
303 بیمارستان شهید بهشتی ایران فارس تامین 2
304 بیمارستان قطب الدین ایران فارس دولتی 8
305 بیمارستان قلب کوثر ایران فارس دولتی 4
306 بیمارستان نیرو هوایی ایران فارس دولتی 2
307 بیمارستان نمازی شیراز ایران فارس دولتی 1
308 مرکز نگهداری سالمندان شیراز ایران فارس خیریه 4
309 بیمارستان مرکزی شیراز ایران فارس خصوصی 2
310 بيمارستان حافظ ایران فارس دولتي 5
311 بیمارستان مرکز درمانی آزادی شیراز ایران فارس خصوصی 2
312 سرایه سالمندان شیراز ایران فارس دولتی 2
313 بيمارستان دستغيب شيراز ایران فارس دولتی 5
314 بیمارستان مسلمین ایران فارس نظامی 13
315 بیمارستان مسلمین ایران فارس نظامی 12
316 بیمارستان مسلمین ایران فارس نظامی 4
317 بیمارستان مسلمین ایران فارس نظامی 12
318 بيمارستان دنا ایران فارس خصوصي 4
319 بیمارستان مطهری ایران فارس دولتی 2
320 بیمارستان پیمانیه ایران فارس دولتی 1
321 بیمارستان ولی عصر (عج) ایران فارس دولتي 10
322 بیمارستان شریعتی ایران فارس دولتي 2
323 بيمارستان مرودشت فارس ایران فارس دولتي 4
324 بیمارستان کره ای ایران فارس دولتی 4
325 بیمارستان بیضاء ایران فارس دولتی 2
326 بیمارستان شهید فقیهی شیراز ایران فارس دولتی 2
327 بیمارستان تاکستان ایران قزوین دولتی 5
328 بیمارستان زکریای رازی ایران قزوین تامین 11
329 بیمارستان شهید رجایی قزوین ایران قزوین دولتی 6
330 بیمارستان امیرالمومنین ایران قزوین دولتی 1
331 بیمارستان تامين اجتماعي تاكستان ایران قزوین دولتي 10
332 بیمارستان ولایت ایران قزوین دولتي 24
333 بیمارستان قدس ایران قزوین دولتي 2
334 مركز جراحي محدود باروري ایران قزوین خصوصي 2
335 بیمارستان فرقانی قم ایران قم دولتی 10
336 بیمارستان امجدی نیروگاه ایران قم دولتی 9
337 بیمارستان حضرت زهرا (س) ایران قم دولتی 1
338 بیمارستان امام رضا(ع) قم ایران قم تامین 3
339 بیمارستان امام رضا(ع) قم ایران قم تامین 10
340 بیمارستان رادیو تراپی شهید بهشتی قم ایران قم دولتی 1
341 بیمارستان حضرت معصومه (س) ایران قم دولتی 10
342 بیمارستان امام حسین بیجار ایران کردستان دانشگاه 2
343 بیمارستان سروآباد ایران کردستان دولتی 2
344 بیمارستان سقز ایران کردستان تامین 4
345 بیمارستان 160 تختخوابی ایران کردستان دولتی 9
346 بیمارستان تامین اجتماعی سنندج ایران کردستان تامین 4
347 بیمارستان تامین اجتماعی سنندج ایران کردستان تامین 17
348 بیمارستان توحید سنندج ایران کردستان دولتی 2
349 بیمارستان سینا کامیاران ایران کردستان دولتی 5
350 بیمارستان سیدالشهدا ایران کردستان دولتی 2
351 بیمارستان بافت ایران کرمان دولتی 1
352 بیمارستان امام خمینی ایران کرمان دولتی 3
353 مركز ضايعات نخاعي بم ایران کرمان دولتي 5
354 بیمارستان امام حسین رفسنجان ایران کرمان خیریه 6
355 بیمارستان موقوفه ارجمند ایران کرمان خیریه 4
356 کلینیک فرهنگیان کرمان ایران کرمان خصوصی 2
357 بیمارستان آیت ... کاشانی ( پیامبر اعظم) ایران کرمان تامین 6
358 بیمارستان پیامبر اعظم ایران کرمان دولتی 11
359 بیمارستان مهرگان ایران کرمان دولتی 12
360 بیمارستان باهنر کرمان ایران کرمان دولتی 9
361 بيمارستان حضرت زهرا (س) ایران کرمان خیریه 2
362 بیمارستان نیک نفس ایران کرمان دولتی 4
363 بیمارستان مرادی ایران کرمان دولتی 2
364 كلينيك نيمه شعبان ایران کرمان خصوصي 2
365 بيمارستان منوجان ایران کرمان دولتي 2
366 بیمارستان امام خمینی کرمانشاه ایران کرمانشاه دولتی 2
367 بیمارستان حضرت معصومه (س) ایران کرمانشاه تامین 5
368 بیمارستان فارابی ایران کرمانشاه دولتی 2
369 بیمارستان معتضدی ایران کرمانشاه خصوصی 2
370 بیماستان امام علی (ع) ایران کرمانشاه دولتی 3
371 بیمارستان امام سجاد ایران کرمانشاه خصوصی 1
372 بیمارستان امام رضا کرمانشاه ایران کرمانشاه دولتی 25
373 بيمارستان شهدا ایران کرمانشاه تامين 4
374 بیمارستان اسلام آباد غرب ایران کرمانشاه دولتی 4
375 بیمارستان 64 تختخوابی ایران کردستان دولتی 4
376 بیمارستان 96 تختخوابی گچساران ایران کهکیلویه دولتی 11
377 بیمارستان 64 ت شرکت نفت ایران کهکیلویه شرکت نفت 4
378 بیمارستان امام سجاد ایران کهکیلویه دولتی 2
379 بیمارستان 200 تختخوابی ایران کهکیلویه دولتی 14
380 بیمارستان شهدای گمنام ایران کهکیلویه دولتی 4
381 بیمارستان حضرت معصومه (س) ایران گلستان دولتی 3
382 آل جلیل آق قلا ایران گلستان دولتی 2
383 بیمارستان امیرالمومنین (ع) ایران گلستان دولتی 1
384 بیمارستان امیرالمومنین ایران گلستان دولتی 3
385 بیمارستان حضرت رسول اکرم ایران گلستان دولتی 7
386 بيمارستان فلسفي ایران گلستان خصوصي 5
387 پنجم آذر گرگان ایران گلستان دولتی 2
388 بیمارستان حکیم جرجانی ایران گلستان تامین 11
389 بیمارستان حضرت فاطمه (س) ایران گلستان دولتی 4
390 بیمارستان شهدای گنبد ایران گلستان دانشگاه 4
391 بيمارستان خاتم الانبياء گنبد ایران گلستان ت . اجتماعی 8
392 بیمارستان املش ایران گیلان دولتی 3
393 بیمارستان رستم آباد ایران گیلان دولتی 3
394 بیمارستان بهشتی انزلی ایران گیلان دولتی 2
395 بیمارستان دکتر پیروز ایران گیلان دولتی 10
396 بیمارستان صابرین رشت ایران گیلان دولتی 1
397 بیمارستان شفت ایران گیلان دولتی 2
398 بیمارستان گیل ایران گیلان خصوصی 2
399 بیمارستان پارس رشت ایران گیلان خصوصی 10
400 بیمارستان رسول اكرم (ص) ایران گیلان تامين 12
401 بيمارستان آريا ایران گیلان دولتی 5
402 بیمارستان گوارش ایران گیلان دولتی 4
403 بیمارستان رازی ایران گیلان دولتی 1
404 بيمارستان مهر ایران گیلان خصوصي 2
405 بیمارستان رضوانشهر ایران گیلان دولتی 4
406 بیمارستان الیگودرز ایران لرستان دولتی 4
407 بیمارستان کوثر ایران لرستان تامین 7
408 بیمارستان کوثر ایران لرستان تامین 8
409 بیمارستان شهید رحیمی ایران لرستان دولتي 24
410 بیمارستان تامین اجتماعی ایران لرستان دولتي 10
411 بیمارستان ابن سینا ایران لرستان دولتي 1
412 بيمارستان نرگس ایران لرستان خصوصي 4
413 بیمارستان امام خمینی ایران مازندران دولتی 10
414 بیمارستان امام رضا ایران مازندران دولتی 3
415 بیمارستان آیت ا... روحانی ایران مازندران آموزشي 12
416 بیمارستان شهید بهشتی بابل ایران مازندران دولتی 4
417 بیمارستان مهرگان ایران مازندران خصوصی 2
418 بيمارستان خزر تنكابن ایران مازندران خصوصی 7
419 بیمارستان طالقانی ایران مازندران دولتی 12
420 بيمارستان امام سجاد ایران مازندران دولتی 3
421 مركز توانبخشي امام علي مازندران ایران مازندران بنياد 4
422 بیمارستان ولیعصر ایران مازندران تامین 6
423 بیمارستان رازی ایران مازندران دولتی 12
424 بیمارستان بوعلی ایران مازندران تامین 2
425 بیمارستان شهیدی ایران مازندران خصوصی 1
426 بیمارستان امام خامنه ای ایران مازندران دولتی 8
427 بیمارستان فریدون کنار ایران مازندران دولتی 2
428 بیمارستان شهید بهشتی ایران مازندران دولتي 4
428 بیمارستان ولیعصر ایران مركزي دولتی 29
429 بیمارستان خوانساری ایران مركزي خیریه 7
430 بیمارستان امیرالمومنین ایران مركزي آموزشي 12
431 بیمارستان خلیج فارس (قدیمی) ایران هرمزگان تامین 4
432 بیمارستان خلیج فارس طرح توسعه ایران هرمزگان تامین 12
433 بیمارستان فاطمه الزهرا ایران هرمزگان دولتی 1
434 بیمارستان سوختگی بندرعباس ایران هرمزگان دولتی 4
435 بیمارستان پیامبر اعظم (شهید محمدی) ایران هرمزگان دولتی 1
436 بیمارستان پیامبر اعظم (شهید محمدی) ایران هرمزگان دولتی 1
437 بیمارستان ام لیلا ایران هرمزگان خصوصی 1
438 کلینیک اسکله شهید رجایی ایران هرمزگان نظامي 1
439 بیمارستان جاسک ایران هرمزگان دولتی 2
440 بیمارستان علی بن ابی طالب ایران هرمزگان دولتی 5
441 بیمارستان بین المللی کیش ایران هرمزگان خصوصی 1
442 بیمارستان ولی عصر ایران همدان دولتی 3
443 بیمارستان ولی عصر ایران همدان دولتی 3
444 بیمارستان علیمرادیان نهاوند ایران همدان دولتی 3
445 بیمارستان علیمرادیان نهاوند ایران همدان دولتی 2
446 بیمارستان قلب و عروق فرشچیان ایران همدان دولتی 12
447 بیمارستان آتیه همدان ایران همدان تامین 10
448 بیمارستان شهید بهشتی ایران همدان دولتی 1
449 بیمارستان قائم ایران همدان دولتی 6
450 بیمارستان قائم ایران همدان دولتی 4
451 بیمارستان بوعلی ایران همدان خصوصی 5
452 بیمارستان سینا ایران همدان دولتی 4
453 بیمارستان خاتم انبیا ایران یزد دولتی 6
454 بیمارستان ضیایی اردکان ایران یزد دولتی 4
455 بیمارستان فاطمه الزهراء ایران یزد دولتی 5
456 بیمارستان سیدالشهدا ایران یزد خیریه 6
457 بیمارستان سیدالشهدا ایران یزد خیریه 1
458 مرکز درمانی ناباروری ایران یزد دولتی 1
459 بیمارستان صدوقی ایران یزد دولتی 4
460 بیمارستان بهشتی ایران یزد دولتی 4
461 بیمارستان ولیعصر (عج) ایران یزد دولتی 4
462 بیمارستان نجف اشرف عراق عراق نجف خصوصی 12
463 بیمارستان سیدالشهدا عراق نجف خیریه 4