لیست مراکز مجهز به محصولات شرکت کهربا تراشه
لیست مراکز مجهز به سیستم شرکت کهربا تراشه
ردیف نام بيمارستان کشور استان شهرستان تعداد بخش مدل سيستم
1 بیمارستان امام خمینی اردبیل ایران اردبیل اردبیل 7 صامت
2 بیمارستان تروما ایران اردبیل اردبیل 7 گويا
3 بیمارستان خصوصی قائم ایران اردبیل اردبیل 2 گواه 1
4 بیمارستان دانشگاه آزاد اردبیل ایران اردبیل اردبیل 4 گواه 2
5 بیمارستان علوی اردبیل ایران اردبیل اردبیل 1 صامت
6 بیمارستان فاطمی ایران اردبیل اردبیل 2 گويا
7 بیمارستان نمین ایران اردبیل اردبیل 1 صامت
8 بیمارستان سبلان ایران اردبیل اردبیل 2 گويا
9 مرکز جراحی محدود بابک ایران اردبیل اردبیل 2 صامت
10 مرکز جراحی آراد اردبیل ایران اردبیل اردبیل 2 صامت
11 بیمارستان کوثر خلخال ایران اردبیل خلخال 5 گويا
12 بیمارستان اردیبهشت ایران اصفهان اصفهان 3 گويا
13 بیمارستان الزهرا ایران اصفهان اصفهان 2 گويا
14 بیمارستان امین ایران اصفهان اصفهان 18 گويا
15 بیمارستان آیت ... کاشانی ایران اصفهان اصفهان 5 گويا
16 بیمارستان دارالشفا زهرای مرضیه ایران اصفهان اصفهان 6 گويا
17 بیمارستان عسگریه ایران اصفهان اصفهان 5 گويا
18 بیمارستان صدوقی ایران اصفهان اصفهان 1 صامت
19 بیمارستان حجتیه ایران اصفهان اصفهان 1 گويا
20 بیمارستان حجتیه ایران اصفهان اصفهان 2 رسامان
21 بیمارستان فارابی اصفهان ایران اصفهان اصفهان 1 گواه 1
22 بیمارستان میلاد اصفهان ایران اصفهان اصفهان 1 رسامد
23 بيمارستان بهارستان ایران اصفهان اصفهان 12 صامت
24 بيمارستان خيريه سيدالشهدا ایران اصفهان اصفهان 17 گواه 2
25 بیمارستان شهید بهشتی ایران اصفهان اصفهان 3 گويا
26 مرکز جراحی کاملیا ایران اصفهان اصفهان 1 گويا
27 دی کلینیک پردیس ایران اصفهان اصفهان 2 گويا
28 بیمارستان عیسی بن مریم ایران اصفهان اصفهان 1 گويا
29 بیمارستان امیرالمومنین اصفهان ایران اصفهان اصفهان 1 گويا
30 بیمارستان فاطمیه بادرود ایران اصفهان بادرود 2 صامت
31 بیمارستان آیت الله اشرفی ایران اصفهان خمینی شهر 4 گويا
32 بیمارستان شهید رجایی ایران اصفهان داران 6 گواه 1
33 شهدای لنجان ایران اصفهان زرین شهر 5 صامت
34 بیمارستان سیدالشهدا سمیرم ایران اصفهان سمیرم 6 صامت
35 بيمارستان گلديس ایران اصفهان شاهین 1 گويا
36 بیمارستان امام خمینی فلاورجان ایران اصفهان فلاورجان 7 گواه 1
37 بيمارستان مطهري فولاد شهر ایران اصفهان فولاد شهر 3 گویا
38 بیمارستان شبیه خوانی ایران اصفهان کاشان 4 گواه 2
39 بیمارستان شهید بهشتی ایران اصفهان کاشان 6 گويا
40 بیمارستان امام حسین (ع) ایران اصفهان گلپایگان 6 گواه 1
41 بيمارستان حضرت محمد (ص) ایران اصفهان مباركه 2 گويا
42 بیمارستان اصفهان ایران اصفهان اصفهان 4 صامت
43 شهرک سلامت ایران اصفهان اصفهان 2 گواه 3
44 بیمارستان شهید مدرس ایران اصفهان نجف آباد 12 رسامان
45 بیمارستان خاتم الانبیاء نظنز ایران اصفهان نطنز 2 گويا
46 مرکز نگهداری سالمندان کهریزک ایران البرز کرج 4 گواه 2
47 بیمارستان شهبد رجایی کرج ایران البرز کرج 5 گویا
48 بیمارستان نور ایران البرز کرج 2 وایرلس
49 دی کلینیک حاجی زاده ایران البرز کرج 1 وایرلس
50 بیمارستان کمالی کرج ایران البرز کرج 4 رسامان
51 بیمارستان کمالی کرج ایران البرز کرج 5 گواه 1
52 بیمارستان البرز کرج ایران البرز کرج 15 گويا
53 بیمارستان کوثر ایران البرز کرج 1 وایرلس
54 بيمارستان كسري ایران البرز كرج 2 صامت
55 بيمارستان امام حسن مجتبي(ع) ایران البرز نظرآباد 6 گواه 1
56 بيمارستان امام جعفر صادق(ع) ایران البرز هشتگرد 4 گواه 1
57 بیمارستان تامین اجتماعی ایلام ایران ایلام ایلام 6 گويا
58 بیمارستان کوثر ایلام ایران ایلام ایلام 8 گويا
59 بیمارستان کوثر ایلام ایران ایلام ایلام 1 رسامان
60 بیمارستان 320 تختخوابی ایران ایلام ایلام 23 گويا
61 بیمارستان طالقانی ایران ایلام ایلام 2 گويا
62 بیمارستان طالقانی ایران ایلام ایلام 2 صامت
63 بیمارستان امام رضا (ع) ایران آذر غربي ارومیه 10 کاصت
64 بیمارستان طالقانی ایران آذر غربي ارومیه 1 صامت
65 بیمارستان امید ایران آذر غربي ارومیه 10 رسامان
66 بیمارستان امید ایران آذر غربي ارومیه 9 گواه 1
67 بیمارستان مطهری ایران آذر غربي ارومیه 5 صامت
68 بیمارستان شمس ایران آذر غربي ارومیه 3 صامت
69 بیمارستان شمس ایران آذر غربي ارومیه 3 گواه 1
70 بیمارستان قمر بنی هاشم ایران آذر غربي خوی 1 گويا
71 بیمارستان تامین اجتماعی خوی ایران آذر غربي خوی 4 گويا
72 خاتم الانبیاء سلماس ایران آذر غربي سلماس 5 صامت
73 بیمارستان امام خمینی ایران آذرشرقي اسکو 1 وایرلس
74 بیمارستان امام خمینی ایران آذرشرقي عجب شیر 6 وایرلس
75 بیمارستان امام خمینی ایران آذرشرقي کلیبر 4 صامت
76 بیمارستان امام حسین ایران آذرشرقي هریس 6 صامت
77 بیمارستان امام سجاد ایران آذرشرقي تبریز 12 گواه 1
78 بیمارستان نور نجات ایران آذرشرقي تبریز 2 گويا
79 بیمارستان محلاتی تبریز ایران آذرشرقي تبریز 5 گويا
80 بیمارستان سینا ایران آذرشرقي تبریز 3 وایرلس
81 بیمارستان سینا ایران آذرشرقي تبریز 1 گواه 1
82 بیمارستان سینا ایران آذرشرقي تبریز 6 صامت
83 بیمارستان ورزقان ایران آذرشرقي تبریز 2 صامت
84 بیمارستان شمس ایران آذرشرقي تبریز 2 گويا
85 بیمارستان شمس ایران آذرشرقي تبریز 1 صامت
86 بيمارستان الزهرا ایران آذرشرقي تبریز 6 گويا
87 بيمارستان الزهرا ایران آذرشرقي تبریز 4 صامت
88 بیمارستان شهریار ایران آذرشرقي تبریز 1 اینترکام
89 بيمارستان اميرالمومنين ایران آذرشرقي تبریز 2 گويا
90 بيمارستان اميرالمومنين ایران آذرشرقي تبریز 4 صامت
91 بیمارستان خاتم ایران آذرشرقي میانه 7 صامت
92 بيمارستان آموزشي امام رضا (ع) ایران آذرشرقي تبریز 36 گواه 2
93 بیمارستان چهار اویماق ایران آذرشرقي چهاراویماق 2 گويا
94 بیمارستان امیر المومنین ایران آذرشرقي مراغه 4 گويا
95 بیمارستان کوه کمری مرند ایران آذرشرقي مرند 6 گويا
96 بیمارستان همودیالیز ایران آذرشرقي مرند 4 صامت
97 بیمارستان شهریار ایران آذرشرقي بستان آباد 1 گويا
98 بیمارستان امام خمینی میانه ایران آذرشرقي میانه 4 صامت
99 بیمارستان فاطمیه ایران آذرشرقي شبستر 1 وایرلس
100 بیمارستان هریس ایران آذرشرقي هریس 2 صامت
101 بیمارستان برازجان ایران بوشهر برازجان 2 گويا
102 بیمارستان خلیج فارس ایران بوشهر بوشهر 12 رسامان
103 بیمارستان امام حسین ایران بوشهر اهرم 1 وایرلس
104 بیمارستان مهر ایران بوشهر برازجان 2 صامت
105 بیمارستان سلمان فارسی ایران بوشهر بوشهر 2 صامت
106 بیمارستان فاطمه الزهرا ایران بوشهر بوشهر 2 صامت
107 بیمارستان بقیه ا... اعظم ایران بوشهر دیلم 1 گويا
108 بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه ایران بوشهر عسلویه 4 گويا
109 بيمارستان اميرالمومنين ایران بوشهر گراش 4 گويا
110 بيمارستان صاحب الزمان ایران تهران اسلامشهر 7 گواه 1
111 کلینیک مرکزی چهاردانگه ایران تهران اسلامشهر 2 گويا
112 بیمارستان پاکدشت ایران تهران پاکدشت 6 گويا
113 بیمارستان زعیم پاکدشت ایران تهران پاکدشت 2 گويا
114 بیمارستان شفا پردیس ایران تهران پردیس 4 صامت
115 بیمارستان 501 ارتش ایران تهران تهران 3 گويا
116 بیمارستان ابن سینا ایران تهران تهران 7 گواه 2
117 بیمارستان شریعت رضوی ایران تهران تهران 2 گواه 1
118 بیمارستان ایرانمهر ایران تهران تهران 4 گواه 1
119 بیمارستان آرش ایران تهران تهران 5 گواه 1
120 بیمارستان بقیه ا... اعظم ایران تهران تهران 2 گويا
121 بیمارستان تهران ایران تهران تهران 4 گویا
122 بیمارستان جم ایران تهران تهران 2 گويا
123 بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) ایران تهران تهران 2 گویا
124 بیمارستان کسری ایران تهران تهران 2 گويا
125 بیمارستان دکتر سپیر ایران تهران تهران 4 گويا
126 بیمارستان رازی ایران تهران تهران 4 وایرلس
127 بیمارستان سوم شعبان تهران ایران تهران تهران 6 صامت
128 بیمارستان شرکت نفت ایران تهران تهران 4 گويا
129 بیمارستان شفایحیاییان ایران تهران تهران 6 گويا
130 بیمارستان شهدای تجریش ایران تهران تهران 2 گويا
131 آراد ایران تهران تهران 1 صامت
132 بیمارستان شهید شوریده ایران تهران تهران 1 گواه 1
133 بیمارستان فجر تهران ایران تهران تهران 2 گويا
134 بیمارستان حضرت فاطمه ایران تهران تهران 2 گويا
135 بیمارستان فیاض بخش ایران تهران تهران 6 گويا
136 بیمارستان لولاگر ایران تهران تهران 4 گويا
137 بیمارستان محب مهر ایران تهران تهران 5 گويا
138 بیمارستان محب جامع زنان ایران تهران تهران 16 گويا
139 بیمارستان محب کوثر ایران تهران تهران 6 گويا
140 بیمارستان مرکز طبی کودکان ایران تهران تهران 1 صامت
141 بیمارستان مردم ایران تهران تهران 3 وایرلس
142 بیمارستان مسیح دانشوری ایران تهران تهران 1 گواه 1
143 بیمارستان مهدیه تهران ایران تهران تهران 2 صامت
144 بیمارستان وزایشگاه اقبال ایران تهران تهران 1 گويا
145 بیمارستان ولیعصر (عج) ایران تهران تهران 2 گويا
146 بیمارستان شریعتی ایران تهران تهران 1 اینترکام
147 بيمارستان البرز ایران تهران تهران 3 گويا
148 پژوهشگاه رویان ایران تهران تهران 2 صامت
149 بيمارستان امام خميني ایران تهران تهران 5 گويا
150 بیمارستان ولیعصر (عج) امام خمینی ایران تهران تهران 1 صامت
151 بيمارستان انستيتو كانسر ایران تهران تهران 6 گواه 1
152 بيمارستان ايرانشهر ایران تهران تهران 6 گويا
153 بيمارستان بعثت نهاجا ایران تهران تهران 2 گويا
154 بيمارستان بهارلو ایران تهران تهران 7 گواه 1
155 بيمارستان بهمن ایران تهران تهران 17 گواه 1
156 بیمارستان تریتا ایران تهران تهران 1 گويا
157 بيمارستان پارس ایران تهران تهران 5 گويا
158 بيمارستان پارسيان ایران تهران تهران 6 گويا
159 بيمارستان پاسارگاد ایران تهران تهران 3 به صرفه
160 بيمارستان چمران ایران تهران تهران 15 گويا
161 بيمارستان خاتم الانبياء ایران تهران تهران 14 گواه 1
162 بيمارستان خانواده ارتش ایران تهران تهران 1 گواه 1
163 پلی کلینیک آزادی ایران تهران تهران 2 وایرلس
164 پلی کلینیک آزادی ایران تهران تهران 1 گويا
165 بيمارستان دكتر صارم ایران تهران تهران 4 گويا
166 بیمارستان سید الشهدا ایران تهران تهران 6 گواه 2
167 بيمارستان رسالت ایران تهران تهران 6 گواه 1
168 بيمارستان ساسان ایران تهران تهران 1 گواه 1
169 بيمارستان شهيد لواساني ایران تهران تهران 7 گويا
170 بيمارستان شهيد مدرس ایران تهران تهران 2 گويا
171 بيمارستان عرفان ایران تهران تهران 12 گويا
172 بيمارستان فيروزآبادي ایران تهران تهران 1 گويا
173 بيمارستان فيروزگر ایران تهران تهران 6 گويا
174 بيمارستان قلب جماران ایران تهران تهران 4 گويا
175 بيمارستان گلستان نداجا ایران تهران تهران 10 گويا
176 بيمارستان لاله تهران ایران تهران تهران 12 گواه 2
177 بيمارستان لقمان حكيم ایران تهران تهران 7 صامت
178 فهمیده ایران تهران تهران 2 وایرلس
179 فهمیده ایران تهران تهران 5 رسامان
180 بيمارستان ميلاد ایران تهران تهران 1 گويا
181 بيمارستان نگاه ایران تهران تهران 3 گواه 1
182 بيمارستان هاشمي نژاد ایران تهران تهران 10 گويا
183 دي كلينيك سهند ایران تهران تهران 2 صامت
184 مرکز جراحی محدود مهر ایران تهران تهران 2 گويا
185 مركز نگهداري سالمندان فرزانگان ایران تهران تهران 2 صامت
186 مركز نگهداري سالمندان نسيم ایران تهران تهران 2 صامت
187 هتل بیمارستان گاندی ایران تهران تهران 6 گواه 3
188 بیمارستان نورافشار ایران تهران تهران 6 گويا
189 مرکز نگهداری سالمندان امیر ایران تهران تهران 2 وایرلس
190 بيمارستان فارابي ایران تهران تهران 2 گويا
191 بیمارستان نیکان غرب ایران تهران تهران 2 اینترکام
192 بیمارستان لبافی نژاد ایران تهران تهران 2 گويا
193 بیمارستان دارالتوحید ایران تهران تهران 1 وایرلس
194 مهدی کلینیک ایران تهران تهران 87 گواه 2
195 مرکز باروری و نوآوری مام ایران تهران تهران 2 صامت
196 بیمارستان شهید صنیع خوانی ایران تهران تهرانسر 1 صامت
197 بیمارستان امام خمینی فیروزکوه ایران تهران فیروزکوه 2 صامت
198 بيمارستان 15 خرداد ورامين ایران تهران ورامين 5 گويا
199 نور افشار ایران تهران تهران 1 صامت
200 بیمارستان روزبه ایران تهران تهران 2 صامت
201 بانک ملی ایران تهران تهران 3 وایرلس
202 بانک ملی ایران تهران تهران 7 صامت
203 بانک ملی ایران تهران تهران 2 گويا
204 بیمارستان 12 بهمن ایران تهران شهر قدس 2 گواه 2
205 بیمارستان سوم شعبان دماوند ایران تهران دماوند 3 گويا
206 بیمارستان هاجر ایران چهار محال شهرکرد 2 گويا
207 بیمارستان امام جواد ایران چهار محال ناغان 1 اینترکام
208 بیمارستان امام رضا ایران چهار محال اردل 1 اینترکام
209 پارسیان ایران چهار محال شهرکرد 3 صامت
210 پارسیان ایران چهار محال شهرکرد 9 گويا
211 پارسیان ایران چهار محال شهرکرد 15 رسامان
212 220 تخت بروجن ایران چهار محال بروجن 10 گويا
213 بیمارستان سید الشهدا ایران چهار محال فارسان 1 گويا
214 بیمارستان بشرویه ایران خراسان جنوبی بشرویه 6 گواه 1
215 بیمارستان امام رضا بیرجند ایران خراسان جنوبی بیرجند 4 گويا
216 بیمارستان شهید رحیمی ایران خراسان جنوبی بیرجند 2 گويا
217 بیمارستان ولیعصر (عج) ایران خراسان جنوبی بیرجند 5 صامت
218 بیمارستان تامین اجتماعی میلاد ایران خراسان جنوبی بیرجند 6 گويا
219 بیمارستان امیرالمومنین ایران خراسان جنوبی سرآیان 1 صامت
220 بیمارستان سربیشه ایران خراسان جنوبی سربیشه 1 صامت
221 بیمارستان قائن ایران خراسان جنوبی قائنات 5 صامت
222 بیمارستان آتش دست ایران خراسان جنوبی نهوندان 4 صامت
223 بیمارستان مصطفی خمینی ایران خراسان جنوبی طبس 4 گواه 1
224 بیمارستان خاتم الانبیاء ایران خراسان رضوی تایباد 4 صامت
225 مرکز درمانی تربت حیدریه ایران خراسان رضوی تربت 3 صامت
226 بیمارستان رازی ایران خراسان رضوی تربت 10 گويا
227 بیمارستان چناران ایران خراسان رضوی چناران 4 صامت
228 بیمارستان امام خمینی ایران خراسان رضوی درگز 1 رسامان
229 بیمارستان حشمتیه ایران خراسان رضوی سبزوار 2 صامت
230 بيمارستان شهيد بهشتي امداد ایران خراسان رضوی سبزوار 4 گويا
231 بیمارستان لقمان حکیم ایران خراسان رضوی سرخس 2 صامت
232 بیمارستان هاشمی نژاد سرخس ایران خراسان رضوی سرخس 2 گويا
233 بیمارستان فارابی مشهد ایران خراسان رضوی مشهد 12 گويا
234 بیمارستان فارابی مشهد ایران خراسان رضوی مشهد 2 رسامان
235 بیمارستان مادر مشهد ایران خراسان رضوی مشهد 15 گويا
236 بیمارستان منتصریه ایران خراسان رضوی مشهد 4 گواه 1
237 بیمارستان موسی بن جعفر ایران خراسان رضوی مشهد 4 گويا
238 بيمارستان امدادي مشهد ایران خراسان رضوی مشهد 1 گواه 1
239 بيمارستان بنت الهدي ایران خراسان رضوی مشهد 8 گواه 1
240 بيمارستان رضوي ایران خراسان رضوی مشهد 18 گواه 2
241 بيمارستان قائم مشهد ایران خراسان رضوی مشهد 10 صامت
242 بيمارستان قائم مشهد ایران خراسان رضوی مشهد 1 رسامان
243 دارالشفای امام رضا(ع) ایران خراسان رضوی مشهد 2 گويا
244 بیمارستان امام رضا 610 تختخوابی ایران خراسان رضوی مشهد 3 رسامان
245 بیمارستان امام رضا 610 تختخوابی ایران خراسان رضوی مشهد 2 گويا
246 بیمارستان امید ایران خراسان رضوی مشهد 7 گويا
247 درمانگاه قاسم آباد ایران خراسان رضوی مشهد 2 وایرلس
248 علوی ایران خراسان رضوی مشهد 1 گواه 2
249 بیمارستان اکبر ایران خراسان رضوی مشهد 12 گواه 2
250 بیمارستان قلب جوادالائمه ایران خراسان رضوی مشهد 8 گويا
251 بیمارستان امام زمان ایران خراسان رضوی مشهد 2 وایرلس
252 بيمارستان 17 شهريور مشهد ایران خراسان رضوی مشهد 10 گويا
253 بیمارستان 22 بهمن ایران خراسان رضوی نیشابور 6 صامت
254 بیمارستان 22 بهمن ایران خراسان رضوی نیشابور 28 رسامان
255 بیمارستان امام خمینی ایران خراسان شمالی اسفراین 4 صامت
256 بیمارستان پورسینا ایران خراسان شمالی آشخونه 3 گويا
257 بیمارستان 280 تخت خوابی ایران خراسان شمالی بجنورد 22 گويا
258 بیمارستان ثامن الائمه ایران خراسان شمالی بجنورد 12 گواه 2
259 بیمارستان چمران ایران خراسان شمالی فردوس 5 صامت
260 بیمارستان برهانی ایران خراسان شمالی کد کن 2 صامت
261 بنت الهدی ایران خراسان شمالی بجنورد 1 صامت
262 بیمارستان فاروج ایران خراسان شمالی فاروج 2 گويا
263 بیمارستان امام رضا امیدیه ایران خوزستان امیدیه 2 گويا
264 بیمارستان آریا ایران خوزستان اهواز 12 گواه 2
265 بیمارستان طالقانی ایران خوزستان اهواز 6 گويا
266 بیمارستان شیبان ایران خوزستان اهواز 1 صامت
267 بیمارستان گلستان ایران خوزستان اهواز 10 صامت
268 بیمارستان گلستان ایران خوزستان اهواز 5 گويا
269 بیمارستان نفت اهواز ایران خوزستان اهواز 2 گويا
270 بيمارستان امام خميني (ره) ایران خوزستان اهواز 4 گويا
271 بيمارستان آپادانا ایران خوزستان اهواز 2 گويا
272 بيمارستان مهر ایران خوزستان اهواز 8 صامت
273 بیمارستان امیر المومنین ایران خوزستان اهواز 2 گويا
274 بيمارستان ارتش(نیاکی) ایران خوزستان اهواز 3 گواه 2
275 بیمارستان نفت آبادان ایران خوزستان آبادان 11 صامت
276 بیمارستان طالقانی ایران خوزستان آبادان 1 صامت
277 بیمارستان طالقانی ایران خوزستان آبادان 10 گواه 3
278 کلینیک مادر ایران خوزستان آبادان 2 گويا
279 بیمارستان آغاجاری ایران خوزستان آغاجاری 4 گواه 2
280 بیمارستان امام موسی کاظم (ع) ایران خوزستان ماهشهر 1 گويا
281 بیمارستان امام موسی کاظم (ع) ایران خوزستان ماهشهر 2 وایرلس
282 بیمارستان بعثت ایران خوزستان ماهشهر 3 گویا
283 بیمارستان جدید اروند ایران خوزستان آبادان 2 صامت
284 بیمارستان معرفی زاده ایران خوزستان شادگان 1 صامت
285 بیمارستان مصطفی خمینی بهبهان ایران خوزستان بهبهان 8 صامت
286 بیمارستان فریده بهبهانی ایران خوزستان بهبهان 3 گويا
287 بیمارستان ولیعصر ایران خوزستان بهبهان 5 گواه 3
288 بیمارستان امام علی (ع) ایران خوزستان اندیمشک 10 وایرلس
289 بیمارستان گنجویان ایران خوزستان دزفول 9 گويا
290 بیمارستان مادر ایران خوزستان رامهرمز 1 صامت
291 بیمارستان نظام مافی ایران خوزستان شوش 1 اینترکام
292 مرکز جراحی فخر النسا ایران خوزستان خرمشهر 2 صامت
293 بيمارستان رسول اکرم ایران خوزستان رامشير 2 صامت
294 بیمارستان هندیجان ایران خوزستان هندیجان 2 گويا
295 بيمارستان امدادي ایران زنجان ابهر 4 گويا
296 بیمارستان امید ابهر ایران زنجان ابهر 2 گويا
297 بیمارستان ایثار ایجرود ایران زنجان ایجرود 3 گويا
298 بیمارستان امیرالمومنین ایران زنجان خدابنده 10 صامت
299 کلینیک کلیوی ایران زنجان زنجان 1 صامت
300 بیمارستان بهمن ایران زنجان زنجان 1 وایرلس
301 بیمارستان بهمن ایران زنجان زنجان 11 گويا
302 امام حسين زنجان ایران زنجان زنجان 1 گويا
303 مرکز جراحی حکیم اشراقی ایران زنجان زنجان 2 گويا
304 مرکز خیریه مهرانه زنجان ایران زنجان زنجان 1 گواه 1
305 بیمارستان شفا ایران زنجان زنجان 1 صامت
306 کلینیک کلیوی شفا ایران زنجان زنجان 1 صامت
307 بیمارستان کوروش ایران زنجان زنجان 10 گويا
308 بیمارستان موسوی زنجان ایران زنجان زنجان 20 وایرلس
309 بیمارستان رازی ایران زنجان ماه نشان 2 گويا
310 بيمارستان امدادي خدابنده ایران زنجان زنجان 2 صامت
311 بیمارستان امیرالمومنین سمنان ایران سمنان سمنان 3 صامت
312 بیمارستان خاتم الانبیاء ایران سمنان شاهرود 10 صامت
313 بیمارستان امام حسین ایران سمنان شاهرود 13 کاصت
314 بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر ایران سمنان مهدیشهر 1 گويا
315 بیمارستان ایران ایران سیستان ایرانشهر 2 صامت
316 بیمارستان دوست محمد ایران سیستان زابل 2 گويا
317 بیمارستان هامون ایران سیستان زابل 1 صامت
318 بوعلی زاهدان ایران سیستان زاهدان 2 صامت
319 پیامبر اعظم ایران سیستان زاهدان 1 گويا
320 بیمارستان سوانح سوختگی علی ابن ابیطالب ایران سیستان زاهدان 5 گويا
321 بیمارستان زهک ایران سیستان زهک 3 گويا
322 بيمارستان نبي اكرم (ص) ایران سیستان زاهدان 4 گويا
323 بیمارستان علی اصغر ایران سیستان زاهدان 2 وایرلس
324 كلينيك جراحي امام حسين ایران سیستان زاهدان 2 گويا
325 بیمارستان نیک شهر ایران سیستان نیک شهر 5 گويا
326 بیمارستان رازی ایران سیستان سراوان 1 گواه 3
327 بیمارستان میرجاوه ایران سیستان میرجاوه 4 صامت
328 بیمارستان امام خمینی ایران سیستان خاش 1 گويا
329 بیمارستان استهبان ایران فارس استهبان 4 گويا
330 بيمارستان خرامه ایران فارس خرامه 4 گويا
331 بیمارستان نبی اکرم خنج ایران فارس خنج 4 گويا
332 بیمارستان امام رضا (ع) ایران فارس لارستان 1 صامت
333 بیمارستان شهدای سروستان ایران فارس سروستان 4 گويا
334 بیمارستان امیرالمومنین (ع)  سوانح سوختگی ایران فارس شیراز 5 گواه 2
335 بیمارستان پیوند اعضاء شیراز ایران فارس شیراز 10 گواه 2
336 بیمارستان شهید بهشتی ایران فارس شیراز 2 گويا
337 بیمارستان قطب الدین ایران فارس شیراز 8 صامت
338 بیمارستان قلب کوثر ایران فارس شیراز 4 گويا
339 بیمارستان نیرو هوایی ایران فارس شیراز 2 گواه 2
340 بیمارستان نمازی شیراز ایران فارس شیراز 1 گويا
341 مرکز نگهداری سالمندان شیراز ایران فارس شیراز 4 صامت
342 بیمارستان مرکزی شیراز ایران فارس شیراز 2 گويا
343 بيمارستان حافظ ایران فارس شیراز 5 گويا
344 بیمارستان مرکز درمانی آزادی شیراز ایران فارس شیراز 2 صامت
345 سرایه سالمندان شیراز ایران فارس شیراز 2 وایرلس
346 بيمارستان دستغيب شيراز ایران فارس شیراز 5 گويا
347 بیمارستان مسلمین ایران فارس شیراز 13 گويا
348 بیمارستان مسلمین ایران فارس شیراز 12 رسامان
349 بیمارستان مسلمین ایران فارس شیراز 4 صامت
350 بیمارستان مسلمین ایران فارس شیراز 12 گواه 2
351 بيمارستان دنا ایران فارس شیراز 4 صامت
352 بیمارستان مطهری ایران فارس جهرم 3 گويا
353 بیمارستان پیمانیه ایران فارس جهرم 1 گويا
354 بیمارستان ولی عصر (عج) ایران فارس فسا 10 گويا
355 بیمارستان شریعتی ایران فارس فسا 2 گويا
356 بيمارستان مرودشت فارس ایران فارس مرو دشت 4 گويا
357 بیمارستان کره ای ایران فارس کره ای 4 صامت
358 بیمارستان بیضاء ایران فارس بیضاء 2 گويا
359 بیمارستان شهید فقیهی شیراز ایران فارس شیراز 2 گويا
360 بیمارستان تاکستان ایران قزوین تاكستان 5 گويا
361 بیمارستان زکریای رازی ایران قزوین قزوین 11 صامت
362 بیمارستان شهید رجایی قزوین ایران قزوین قزوین 6 گويا
363 بیمارستان امیرالمومنین ایران قزوین بویین زهرا 1 صامت
364 بیمارستان تامين اجتماعي تاكستان ایران قزوین تاكستان 10 صامت
365 بیمارستان ولایت ایران قزوین قزوين 24 گواه 1
366 بیمارستان قدس ایران قزوین قزوين 2 وایرلس
367 مركز جراحي محدود باروري ایران قزوین قزوين 2 گويا
368 بیمارستان شهدای آبیک ایران قزوین آبیک 1 صامت
369 بیمارستان فرقانی قم ایران قم قم 10 گواه 1
370 بیمارستان امجدی نیروگاه ایران قم قم 9 گواه 3
371 بیمارستان حضرت زهرا (س) ایران قم قم 1 صامت
372 بیمارستان امام رضا(ع) قم ایران قم قم 3 صامت
373 بیمارستان امام رضا(ع) قم ایران قم قم 10 گويا
374 بیمارستان رادیو تراپی شهید بهشتی قم ایران قم قم 1 گويا
375 بیمارستان حضرت معصومه (س) ایران قم قم 10 وایرلس
376 بیمارستان امام حسین بیجار ایران کردستان بیجار 2 گويا
377 بیمارستان سروآباد ایران کردستان سروآباد 2 گويا
378 بیمارستان سقز ایران کردستان سقز 4 گويا
379 بیمارستان 160 تختخوابی ایران کردستان سقز 9 گويا
380 بیمارستان تامین اجتماعی سنندج ایران کردستان سنندج 5 گويا
381 بیمارستان تامین اجتماعی سنندج ایران کردستان سنندج 17 رسامان
382 بیمارستان توحید سنندج ایران کردستان سنندج 2 صامت
383 بیمارستان سینا کامیاران ایران کردستان سنندج 5 وایرلس
384 بیمارستان سیدالشهدا ایران کردستان سنندج 2 گويا
385 بیمارستان 64 تختخوابی ایران کردستان بانه 4 گويا
386 بیمارستان بافت ایران کرمان بافت 1 صامت
387 بیمارستان افضلی پور ایران کرمان کرمان 8 صامت
388 بیمارستان امام خمینی ایران کرمان جیرفت 3 گواه 2
389 مركز ضايعات نخاعي بم ایران کرمان بم 5 صامت
390 بیمارستان امام حسین رفسنجان ایران کرمان رفسنجان 6 گويا
391 بیمارستان موقوفه ارجمند ایران کرمان کرمان 4 گويا
392 کلینیک فرهنگیان کرمان ایران کرمان کرمان 2 گويا
393 بیمارستان آیت ... کاشانی ( پیامبر اعظم) ایران کرمان کرمان 6 گواه 1
394 بیمارستان پیامبر اعظم ایران کرمان کرمان 11 گويا
395 بیمارستان مهرگان ایران کرمان کرمان 12 گويا
396 بيمارستان حضرت زهرا (س) ایران کرمان كرمان 3 گويا
397 بیمارستان نیک نفس ایران کرمان رفسنجان 4 وایرلس
398 بیمارستان مرادی ایران کرمان رفسنجان 2 وایرلس
399 كلينيك نيمه شعبان ایران کرمان كرمان 2 گويا
400 بيمارستان منوجان ایران کرمان منوجان 2 گويا
401 بیمارستان ولایت نیرو دریایی ایران کرمان سیرجان 3 وایرلس
402 بیمارستان امام خمینی کرمانشاه ایران کرمانشاه کرمانشاه 2 صامت
403 بیمارستان حضرت معصومه (س) ایران کرمانشاه کرمانشاه 5 گويا
404 بیمارستان فارابی ایران کرمانشاه کرمانشاه 2 صامت
405 بیمارستان معتضدی ایران کرمانشاه کرمانشاه 2 صامت
406 بیماستان امام علی (ع) ایران کرمانشاه کرمانشاه 3 وایرلس
407 بیمارستان آریا ایران کرمانشاه کرمانشاه 1 وایرلس
408 بیمارستان امام رضا ایران کرمانشاه کرمانشاه 26 کاصت
409 سوانح سوختگی امام رضا ایران کرمانشاه کرمانشاه 2 گويا
410 LDR امام رضا ایران کرمانشاه کرمانشاه 1 گويا
411 بيمارستان شهدا ایران کرمانشاه كرمانشاه 4 گواه 2
412 بیمارستان اسلام آباد غرب ایران کرمانشاه اسلام آباد غرب 4 گويا
413 بیمارستان 96 تختخوابی گچساران ایران کهکیلویه گچساران 11 گواه 2
414 بیمارستان 64 ت شرکت نفت ایران کهکیلویه گچساران 4 گواه 2
415 بیمارستان امام سجاد ایران کهکیلویه یاسوج 2 گويا
416 بیمارستان 200 تختخوابی ایران کهکیلویه یاسوج 14 گويا
417 بیمارستان شهدای گمنام ایران کهکیلویه یاسوج 4 گويا
418 بیمارستان حضرت معصومه (س) ایران گلستان آزاد شهر 3 گويا
419 آل جلیل آق قلا ایران گلستان آق قلا 2 گويا
420 بیمارستان امیرالمومنین (ع) ایران گلستان کردکوی 1 گويا
421 بیمارستان امیرالمومنین ایران گلستان کلاله 3 صامت
422 بیمارستان حضرت رسول اکرم ایران گلستان کلاله 7 گويا
423 بيمارستان فلسفي ایران گلستان گرگان 6 صامت
424 پنجم آذر گرگان ایران گلستان گرگان 2 گواه 1
425 بیمارستان حکیم جرجانی ایران گلستان گرگان 11 گواه 1
426 بیمارستان حضرت فاطمه (س) ایران گلستان گرگان 4 کاصت
427 بیمارستان شهدای گنبد ایران گلستان گنبد 4 گويا
428 بيمارستان خاتم الانبياء گنبد ایران گلستان گنبد 8 صامت
429 بیمارستان املش ایران گیلان املش 3 گويا
430 بیمارستان رستم آباد ایران گیلان رستم آباد 3 گويا
431 بیمارستان بهشتی انزلی ایران گیلان انزلی 2 گويا
432 بیمارستان دکتر پیروز ایران گیلان لاهیجان 10 گواه 2
433 کوثر آستانه اشرفیه ایران گیلان آستانه 1 صامت
434 بیمارستان صابرین رشت ایران گیلان رشت 1 صامت
435 بیمارستان شفت ایران گیلان شفت 2 صامت
436 بیمارستان گیل ایران گیلان رشت 2 صامت
437 بیمارستان پارس رشت ایران گیلان رشت 10 گواه 2
438 بیمارستان رسول اكرم (ص) ایران گیلان رشت 12 گويا
439 بيمارستان آريا ایران گیلان رشت 5 گويا
440 بیمارستان گوارش ایران گیلان رشت 4 صامت
441 بیمارستان رازی ایران گیلان رشت 1 صامت
442 بيمارستان مهر ایران گیلان رشت 2 گويا
443 بیمارستان رضوانشهر ایران گیلان رضوانشهر 4 گويا
444 بیمارستان الیگودرز ایران لرستان الیگودرز 4 گواه 1
445 بیمارستان کوثر ایران لرستان بروجرد 7 گويا
446 بیمارستان کوثر ایران لرستان بروجرد 8 رسامان
447 بیمارستان شهید رحیمی ایران لرستان خرم آباد 24 گواه 1
448 بیمارستان تامین اجتماعی ایران لرستان خرم آباد 10 گويا
449 بیمارستان ابن سینا ایران لرستان نور آباد 1 صامت
450 بيمارستان نرگس ایران لرستان دورود 4 گويا
451 بیمارستان امام خمینی ایران مازندران آمل 10 گويا
452 بیمارستان امام رضا ایران مازندران آمل 3 وایرلس
453 بیمارستان آیت ا... روحانی ایران مازندران بابل 12 گويا
454 بیمارستان شهید بهشتی ایران مازندران بابل 4 گويا
455 بیمارستان مهرگان ایران مازندران بابل 2 گواه 1
456 بيمارستان خزر تنكابن ایران مازندران تنکابن 7 گواه 2
457 بیمارستان شهید رجایی ایران مازندران تنکابن 1 وایرلس
458 بیمارستان طالقانی ایران مازندران چالوس 12 گواه 1
459 بيمارستان امام سجاد ایران مازندران رامسر 3 صامت
460 مركز توانبخشي امام علي مازندران ایران مازندران ساري 4 صامت
461 بیمارستان ولیعصر ایران مازندران قائم شهر 6 گويا
462 بیمارستان رازی ایران مازندران قائم شهر 12 گويا
463 بیمارستان رازی ایران مازندران چالوس 2 گويا
464 بیمارستان بوعلی ایران مازندران نکا 2 گويا
465 بیمارستان شهیدی ایران مازندران ساري 1 وایرلس
466 بیمارستان امام خامنه ای ایران مازندران عباس آباد 8 گويا
467 بیمارستان فریدون کنار ایران مازندران فریدونکنار 2 صامت
468 بیمارستان شهید بهشتی ایران مازندران نوشهر 4 صامت
469 بیمارستان ولیعصر ایران مركزي اراك 29 گواه 2
470 بیمارستان خوانساری ایران مركزي اراك 7 گويا
471 بیمارستان امیرالمومنین ایران مركزي اراك 15 گويا
472 بیمارستان نجف اشرف عراق عراق نجف نجف 12 گواه 2
473 بیمارستان سیدالشهدا عراق نجف نجف 4 گواه 2
474 بیمارستان افغان آریا افغانستان هرات هرات 1 صامت
475 بیمارستان هرات افغانستان هرات هرات 7 صامت
476 بیمارستان خلیج فارس (قدیمی) ایران هرمزگان بندرعباس 4 گويا
477 بیمارستان خلیج فارس طرح توسعه ایران هرمزگان بندرعباس 12 گواه 1
478 بیمارستان فاطمه الزهرا ایران هرمزگان حاجی آباد 1 گويا
479 بیمارستان سوختگی بندرعباس ایران هرمزگان بندرعباس 4 گويا
480 بیمارستان پیامبر اعظم (شهید محمدی) ایران هرمزگان بندرعباس 1 رسامان
481 بیمارستان پیامبر اعظم (شهید محمدی) ایران هرمزگان بندرعباس 1 وایرلس
482 بیمارستان ام لیلا ایران هرمزگان بندرعباس 1 گواه 1
483 کلینیک اسکله شهید رجایی ایران هرمزگان بندرعباس 1 صامت
484 خاتم ایران هرمزگان بندرعباس 10 رسامان
485 خاتم ایران هرمزگان بندرعباس 3 صامت
486 حضرت ابوالفضل ایران هرمزگان میناب 4 گويا
487 بیمارستان جاسک ایران هرمزگان جاسک 2 گويا
488 بیمارستان علی بن ابی طالب ایران هرمزگان رودان 5 گويا
489 بیمارستان بین المللی کیش ایران هرمزگان کیش 1 گويا
490 بیمارستان ولی عصر ایران همدان تویسرکان 3 صامت
491 بیمارستان ولی عصر ایران همدان رزن 3 صامت
492 بیمارستان علیمرادیان نهاوند ایران همدان نهاوند 3 صامت
493 بیمارستان علیمرادیان نهاوند ایران همدان نهاوند 2 گويا
494 بیمارستان قلب و عروق فرشچیان ایران همدان همدان 12 گواه 2
495 بیمارستان آتیه همدان ایران همدان همدان 10 گويا
496 بیمارستان شهید بهشتی ایران همدان همدان 1 وایرلس
497 بیمارستان قائم ایران همدان اسدآباد 6 گويا
498 بیمارستان قائم ایران همدان اسدآباد 4 رسامان
499 بیمارستان بوعلی ایران همدان همدان 5 گويا
500 بیمارستان سینا ایران همدان همدان 4 صامت
501 بیمارستان خاتم انبیا ایران یزد ابرکوه 6 صامت
502 بیمارستان ضیایی اردکان ایران یزد اردکان 6 گويا
503 بیمارستان فاطمه الزهراء ایران یزد مهریز 5 گويا
504 بیمارستان سیدالشهدا ایران یزد یزد 7 گواه 1
505 بیمارستان سیدالشهدا ایران یزد یزد 1 رسامان
506 مرکز درمانی ناباروری ایران یزد یزد 1 وایرلس
507 بیمارستان صدوقی ایران یزد یزد 4 گويا
508 بیمارستان بهشتی ایران یزد تفت 4 وایرلس
509 بیمارستان ولیعصر (عج) ایران یزد بافق 4 صامت
510            
511            
512            
513            
514            
515            
516            
517            
518            
519            
520            
521            
522            
523            
524